2020 ඔක්තෝබර් 27 වන අඟහරුවාදා
පොලිටිකල් රහස්
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
විස්සෙන් උදම් වූ දේශපාලන රැලි පෙරැලි මතින් තීරණාත්මක...
 2020 ඔක්තෝබර් 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
විසිවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධව ගෙවුණු........
 2020 ඔක්තෝබර් 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
කොවිඩ් නැවත පැමිණීම දේශපාලන කරළියේ තිබුණු ඝෝෂාව.......
 2020 සැප්තැම්බර් 26 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
විස්ස විෂ වූ විපක්ෂයේ කියුම් කෙරුම් හේතුවෙන්........
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දෙදහස් විස්සේ තිරගතවන විස්සේ කතාවේ පූර්ව ප්‍රචාරක........
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
විස්සෙන් ඇවිස්සී ගිය දේශපාලන කරළිය සතිය පුරා එකම.........
 2020 සැප්තැම්බර් 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
තීරණාත්මක දේශපාලන සතියක් ගෙවී ගියේය. 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පෙරටු කරගනිමින් නිර්මාණය වූ සංවාදය කාග...
 2020 අගෝස්තු 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මැතිවරණ උණුසුම මැකී යමින් පවතින අතර අලුත් ආණ්ඩුවේ......
 2020 අගෝස්තු 22 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
සියලු දේශපාලන කඳවුරු, පක්ෂ කණ්ඩායම් සිය ඉදිරි දේශපාලන.......
 2020 අගෝස්තු 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
රහස් සපිරි දේශපාලන සතියක් ගෙවී ගියේය. අභිනව............
 2020 අගෝස්තු 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:00
වසරේ උණුසුම්ම දේශපාලන සතිය ගෙවී ගියේය. එහෙත් සතිය මුලදී............
 2020 අගෝස්තු 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පක්ෂ දේශපාලනයේ නියුතු සියල්ලන්ම පසුගිය දිනවල වෙහෙස මහන්සි වූයේ තමන්ගේ ඡන්ද ගොඩ වැඩි.......
 2020 ජුලි 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මහමැතිවරණය දියුණු තියුණු වෙමින් පවතින මේ අවස්ථාවේ සතියේ.......
 2020 ජුලි 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
රටේ සාමාන්‍ය දේශපාලන කටයුතු මේ දිනවල සිදු නොවේ.......
 2020 ජුලි 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මහ මැතිවරණයේ ප්‍රචාරක කටයුතු සීමිත මට්ටමකින් ආරම්භ...........
 2020 ජුනි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මැතිවරණ උණුසුම ටිකෙන් ටික මතුවෙමින් තිබියදී දේශපාලන...........
 2020 ජුනි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මේ දිනවල වෙහෙස..........
 2020 ජුනි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ සතියේත් දිගටම පුවත් මවන්නට පටන්ගත්තේ ස්වාධීන මැතිවරණ......
 2020 ජුනි 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඉදිරි මහ මැතිවරණය පවත්වන්නේද නැතිද යන්න පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුව පසුගිය අඟහරුවාදා......
 2020 මැයි 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ දේශපාලන දිවියට වසර 50ක් සම්පූර්ණ වී තිබේ.......
 2020 ඔක්තෝබර් 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00