2019 ජුලි 20 වන සෙනසුරාදා
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය ගැන කරුණු විභාග කරන පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කමිටුවේ ආරාධනය පරිදි......
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දිගින් දිගටම කල් තබා ඇති පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන ලෙස තමන්ට ජනාධිපතිවරයා නියෝග කළහොත්......
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වෙනුවෙන් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන......
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ යෝජනාවක් සම්මත කිරීමට......
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මනස හැසිරීම සහ එහි ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව........
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ දිනවල චීනයේ නැගෙනහිර ප්‍රදේශයට අඛණ්ඩව ඇදහැලෙන ධාරාණිපාත වැසි පවතීම හේතුවෙන්......
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලෝක කුසලාන ක‍්‍රිකට් තරගාවලියේ ප‍්‍රසාද ලකුණු සටහනේ හයවැනි ස්ථානයට පත්වීම පිළිබඳව......
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
සෝෆා ගිවිසුම සම්බන්ධව ඇතිවූ කතිකාව ගෙවුණු සතියේ ලාංකික දේශපාලනයේ ප්‍රමුඛත්වය දිනාගත් කාරණාව විය......
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
පවිත්‍රා.. අපිට ඔයා ගැන විස්තරයක් කරමු..? මගේ නම පවිත්‍රා උමයංගනී. මගේ පවුලේ ඉන්නෙ මමයි තාත්තයි අම්මයි ආච්චියි විතර...
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගියදා ආණ්ඩුව විශ්වාසභංගය කියන අභියෝගය.........
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මැයි 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මැයි 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 08:00