2020 ඔක්තෝබර් 27 වන අඟහරුවාදා
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට ලබන සතියේ කතානායකවරයා අත්සන් තැබීමෙන් පසු......
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
යහපාලන රජය විසින් පිහිටුවන ලද එෆ්.සී.අයි.ඩී (මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය) ස්ථාපිත කළ......
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
කොළඹ නාගරික පොලිස් බල ප්‍රදේශය කොවිඩ්-19 රෝගයෙන් බරපතළ අවදානමක් එල්ල වී ඇතත්......
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් කටුනායක නිදහස් වෙළෙඳ කලාපයේ නිෂ්පාදන අඩාල වීමෙන්......
 2020 ඔක්තෝබර් 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
කොවිඩ්-19 අලුත් පොකුරක් නිසා දැන් රට පුරා ඒ........
 2020 ඔක්තෝබර් 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 සැප්තැම්බර් 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:00
 2020 සැප්තැම්බර් 26 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගිය ඔක්තෝබර් 20 වැනිදා නාසා අභ්‍යවකාශ වැඩසටහන් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී දිනයක් ලෙස සටහන් වූයේය....
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මාර්තු 26 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 06:30
සමස්ත ලෝකයම දිනෙන් දින බිලිගනිමින් සිටින ‘කොරෝනා’ වෛරසයට ජයග‍්‍රහණය ලබාදෙමින් සිව්වසරකට වරක් පැවැත්වෙන ලෝක ක‍...
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දැන් ලංකාවේ නිව්ස්වල තියෙන්නේ 19යි 20යි 21යි විතරයි.......
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:01
...
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අංක විද්‍යාව ගැන වත්මන් ජනපති සහ අගමැති කොතරම් දුරට සැලකිලිමත් වන්නේදැයි අපි නොදනිමු......
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:01
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 ඔක්තෝබර් 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 සැප්තැම්බර් 26 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 සැප්තැම්බර් 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 සැප්තැම්බර් 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 සැප්තැම්බර් 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 අගෝස්තු 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 අගෝස්තු 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00